Velg materiale

Emballasjevalg

Valg av emballasje gjøres automatisk i forhold til materialtyper, lengder, formater og kvantum som bestilles.

For å sikre at alle våre materialer og produkter kommer frem til deg uten transportskader er det viktig at alle varer emballeres forsvarlig.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om dette: netthandel@astrup.no